O ekoznačkách

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom musí zůstat na velmi vysoké úrovni, užitné vlastnosti jsou testovány akreditovanými laboratořemi. Certifikované výrobky nebo služby lze poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky. Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb. Ekoznačky jsou udělovány po komplexním ověření celého životního cyklu produktu a pomáhají výrobcům i spotřebitelům vyhnout se nástrahám „greenwashingu“.

Ekoznačení představuje

  • Identifikaci skupin výrobků a služeb, u nichž lze snížit jejich negativní působení na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.
  • Stanovení souboru kritérií, které musí produkty dané skupiny splňovat, aby mohly být označeny ekoznačkou.
  • Kontrolu vlastností produktů a jejich shody s požadavky kritérií.
  • Vodítko pro spotřebitele při nakupování a snazší orientaci na trhu. 
  • Marketingový nástroj pro výrobce, prodejce a poskytovatele služeb. 
  • Nástroj veřejné správy pro „zelené nakupování“ 

CENIA certifikuje produkty dvěma typy ekoznaček

Česká národní ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba

Logo_EŠV_bez_cisla_0.png

 

 

Evropská ekoznačka Ecolabel EU

Logo_Ecolabel.png