Environmentální značení a prohlášení

Environmentální značení a prohlášení je celosvětově uplatňovaným konceptem založeným na mezinárodních normách (řady ISO14020), jež patří mezi dobrovolné informační nástroje. Jeho základem je vyhodnocení vlastností produktů (výrobků nebo služeb) a jejich vliv na životní prostředí.

Jedná se o označování produktů různými značkami, v některých případech doplněnými o stručnou informaci o vlastnostech produktu. Cílem environmentálních značek a prohlášení je povzbudit poptávku a nabídku produktů šetrnějších k životnímu prostředí prostřednictvím sdělování ověřitelných, přesných a nezavádějících informací o jejich environmentálních aspektech. Tímto způsobem je stimulován potenciál pro neustálé, trhem řízené environmentální zlepšování produktů.

Existují tři normované typy environmentálního značení a prohlášení:


Ekoznačení (typ I)

Eco-labeling je nástroj založený na označování výrobků (a služeb), které mají nižší negativní dopady na životní prostředí než výrobky s nimi srovnatelné, tj. zaměnitelné ve fázi užívání. Označeny mohou být výrobky, které splňují předem stanovená environmentální kritéria v rámci definované výrobkové kategorie a které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou.
 

CENIA certifikuje produkty dvěma typy ekoznaček:

 

 


Vlastní environmentální tvrzení (VET) (typ II)

VET je prohlášení, značka nebo obrazec poukazující na environmentální aspekt výrobku, součástky nebo obalu (např. biologicky degradovatelný, recyklovatelný, apod.). Je vydáno výrobcem, bez ověření či certifikace třetí stranou, avšak musí být veřejně ověřitelné (tzv. ověření druhou stranou), a to na základě informací zpřístupněných vyhlašovatelem.

Požadavky na VET jsou popsány v normě ISO 14021. Nejpodstatnější zásady uváděné v této normě jsou shrnuty na stránce Požadavky na VET.


Environmentální prohlášení o produktu (EPD - Environmental Product Declaration) (typ III)

EPD poskytuje kvantitativní informace o vlivu daného produktu na životní prostředí, a to v celém jeho životním cyklu - tzn. od těžby surovin až po jeho odstranění či recyklaci. Základem je tedy uplatnění metody hodnocení životního cyklu (LCA).

Ověření EPD provádí akreditované organizace, certifikační orgány. CENIA spravuje veřejnou databázi ověřených EPD v ČR.

Více informací o EPD naleznete na webu CENIA.