Poplatky

Základní ceník od 3. 11. 2021

     Registrační poplatek   
   za 1. produkt
   Registrační/rozšiřující
   poplatek za další produkt   
   v jedné licenci
   (2. – 6. produkt)3
   Roční poplatek       Recertifikační  poplatek4   
   a poplatek za druhou
   variantu ekoznačky5

   Základní sazba poplatku   

10 000 Kč 2 000 Kč 7 500 Kč 2 000 Kč

   Malé a střední podniky1

7 500 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč

   Mikropodniky1, NNO2

5 000 Kč 1 000 Kč 2 500 Kč 2 000 Kč

 

Ceník je platný pro nové žadatele od 3.11.2021, pro stávající držitele licence až od recertifikace při aktualizaci kritérií. Ceny jsou bez DPH, CENIA není plátcem DPH.

Slevy

Poplatek se snižuje o 30 % žadatelům, kteří jsou registrováni v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), nebo o 15 %, pokud získali certifikaci podle normy ISO 14001. Snížení nejsou kumulativní. Pokud jsou splněny podmínky obou systémů, použije se pouze vyšší snížení. Nestátním neziskovým organizacím se sníží poplatky ekoznačky EŠV a EŠS o 90 %.


1Malé, střední a mikropodniky ve smyslu doporučení Komise č. 2003/361/ES
2Nestátní neziskové organizace ve smyslu usnesení vlády ČR č. 608/2015
3Pro každou skupinu výrobků jednoho výrobce se uděluje pouze jedna licence pro ekoznačku EU a jedna licence EŠV či EŠS, přičemž více produktů v jedné licenci je zpoplatněno zvýšením registračního poplatku až do 6. produktu. Od 7. produktu se již registrační poplatek dále nezvyšuje. To stejné platí i pro recertifikaci a rozšíření licence o nové produkty.
4Recertifikační poplatek zahrnuje prodloužení licence při změně kritérií. Při prodloužení licence beze změny kritérií není poplatek účtován. 
5Existují-li kritéria pro obě varianty ekoznačky (EŠV/EŠS i ekoznačka EU), je možné získat druhou variantu pouze za jednorázový administrativní poplatek.