Ekoznačka EU

Prostřednictvím mezinárodního programu ekoznačení Evropské unie jsou od roku 1992 označovány produkty prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí Ekoznačkou EU. Na rozdíl od značky Ekologicky šetrný výrobek/služba může být ekoznačka EU udělena produktům na trhu celé Evropské unie. Prostřednictvím jedné značky tak mohou být propagovány po celé Evropě včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Program ekoznačení Evropské unie se řídí pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, které vstoupilo v platnost 30. 1. 2010. Toto nařízení vychází ze zásad mezinárodní normy ISO 14024. Začátkem září 2013 vstoupila v platnost změna přílohy III  tohoto nařízení.

V České republice roli zprostředkovatele pro udělení Ekoznačky EU zastává Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). CENIA přijímá žádosti od zájemců o udělení této ekoznačky jak z tuzemska, tak ze zahraničí. Z titulu své role se také podílí na revizích kritérií pro udělení Ekoznačky EU, a může tak ovlivňovat jejich podobu.

Logo Ekoznačky EU má podobu stylizované květiny se symbolem Є uprostřed a nápisem EU Ecolabel. Nedílnou součástí značky je rámeček s číslem licence v požadovaném tvaru. Ekoznačka EU smí být používána pouze dle Pokynů pro používání Ekoznačky EU.

Seznam produktů a odkazy na příslušná kritéria pro udělení Ekoznačky EU najdete na oficiálních stránkách programu EU Ecolabel nebo v Průvodci žadatele o ekoznačku.

EU_Ecolabel

Program ekoznačení EU je součástí světové sítě GEN – Global Ecolabelling Network, která sdružuje organizace zabývající se označováním ekologicky šetrných produktů z celého světa. Na českém trhu se můžeme nejčastěji setkat s výrobky označenými německým Modrým Andělem, skandinávskou ekoznačkou Nordic Ecolabel nebo slovenským Environmentálně vhodným produktem.