Ekoznačka EŠV a EŠS

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb jsou produktům, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí, udělovány ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS).

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb se řídí ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I. Ekoznačky EŠV a EŠS jsou proto uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a služeb i v zahraničí, ačkoli se vztahují jen na produkty nabízené na trhu České republiky.
 
Proces udělování ekoznačky je popsán v Pravidlech o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb vydaných Ministerstvem životního prostředí nebo v Průvodci žadatele o ekoznačku. Tyto dokumenty jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

Seznam všech produktových skupin resp. kritérií, ve kterých lze ekoznačku získat, a seznam všech označených produktů jsou dostupné na samostatné stránce.

Logo ekoznačky EŠV a EŠS tvoří stylizované písmeno „e“ s nápisem Ekologicky šetrný výrobek resp. Ekologicky šetrná služba v horní části a registračním číslem označeného produktu v části spodní. Značka je zaregistrována jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví a jejím vlastníkem je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 

Logo ekoznačky smí být používáno pouze dle instrukcí uvedených v Grafickém manuálu pro použití ochranné známky EŠV a EŠS.

 

                                                                                                      Logo_EŠV_bez_cisla.png         Logo_EŠS_bez_cisla.png