Poplatky

Základní registrační poplatky jsou 20 000 Kč u značky Ekologicky šetrný výrobek, 10 000 Kč u značky Ekologicky šetrná služba a 9 000 Kč u Ekoznačky EU. Se značkou Ekologicky šetrná služba a Ekoznačkou EU se pojí též úhrada ročního poplatku. Výše ročních poplatků je zobrazena níže. Z poplatků lze uplatnit slevy.

 

Logo_ESV.png

Ekologicky šetrný výrobek

Ekologicky šetrná služba

Druh žadatele

Registrační poplatek

Recertifikační poplatek **

Registrační poplatek

Roční poplatek

Recertifikační poplatek **
Základní sazba poplatku 20 000 Kč

2 000 Kč

10 000 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč

Mikropodniky *

10 000 Kč

5 000 Kč

2 500 Kč

Malé a střední podniky *

15 000 Kč

 

Logo ECOLABEL

Ekoznačka EU

Druh žadatele

Registrační poplatek

Roční poplatek

Recertifikační poplatek **
Základní sazba poplatku 9 000 Kč 15 000 Kč

 2 000 Kč

Mikropodniky *

6 750 Kč

  3 750 Kč

Malé a střední podniky *
a hospodářské podniky z rozvojových zemí

11 250 Kč

 

Společnostem, které mají registraci EMAS, se sníží výše registračního a recertifikačního poplatku o 30 %. U podniků certifikovaných dle ISO 14001 se sníží výše registračního a recertifikačního poplatku o 15 %. Slevy nelze sčítat, platí pouze ta vyšší.

* Ve smyslu doporučení Komise č. 2003/361/ES
** Zahrnuje prodloužení licence při změně kritérií a rozšíření licence. Při prodloužení licence beze změny kriterií není poplatek účtován.