Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Showroom on wheelsEkoznačení, EPD a EMAS patří mezi dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Na těchto stránkách najdete seznamy označených produktů a registrovaných organizací, požadavky na účast v programech a další podrobné informace pro výrobce, spotřebitele a ostatní zájemce.  

Agendu zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)

CENIA_logo


Ekoznačení

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení. Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb. V současné době používá ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačku EU na jednom či více výrobcích přes 100 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste.

EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je systémem environmentálního managementu a programem Evropské unie, který umožňuje organizacím deklarovat, že v rámci své činnosti dbají na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb zvažují své dopady na životní prostředí.