AKTUALITY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici Specialistka/specialista ekoznačení:

Náplň práce:

  • certifikační a posudková činnost – hodnocení žádostí o certifikaci výrobků a služeb šetrnějších k životnímu prostředí dle daných kritérií,
  • administrace souvisejících dobrovolných nástrojů dle Národního programu environmentálního značení (EMAS, EPD apod.),
  • spolupráce na tvorbě a posuzování pravidel (kritérií) produktových kategorií s národními i mezinárodními zástupci environmentálního značení,
  • propagace programů dobrovolných nástrojů,
  • poskytování informací o environmentální problematice (zodpovídání dotazů, příprava manuálů, prezentace apod),
  • administrativní podpora oddělení,
  • bližší informace na stránkách CENIA.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ekoznačení a EMAS patří mezi dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí a jejich agendu zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Na těchto stránkách najdete seznamy označených produktů a registrovaných organizací, požadavky na účast v obou programech a další podrobné informace pro výrobce, spotřebitele a ostatní zájemce.  

Ekoznačení

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení. Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb. V současné době používá ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačku EU na jednom či více výrobcích přes 100 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste.

EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je systémem environmentálního managementu a programem Evropské unie, který umožňuje organizacím deklarovat, že v rámci své činnosti dbají na ochranu životního prostředí a že při produkci výrobků či poskytování služeb zvažují své dopady na životní prostředí.